מצ"ב כל הקודים

והם פעילים !!!

שיר,
מצ"ב כל הקודים כפי שהעתקתי אותם מקובץ הוורד ששלחתי לך בחמישי.

בפסקה הראשונה בכל קוד רשמתי לך את הקוד כפי שמופיע בקובץ וורד.

בפסקה השני שתלתי אותו בדיוק אותו דבר – בקוד HTML.

לא מבין – למה אתם לא מצליחים להעלות אותם ?

הקוד הראשון

גוגל – הטבה מס' 1
(יום כיף)

<iframe width="685" height="281" style="max-width:100%" src="https://embed.vp4.me/LandingPage,f1adb365-7115-45f8-baf1-916abe78035c,405201.aspx?r=1009" frameborder="0" allowfullscreen class="embediframe" sandbox="allow-same-origin allow-scripts allow-popups allow-forms allow-top-navigation allow-top-navigation-by-user-activation"></iframe><script type="text/javascript" src="https://embed.vp4.me/core/embd.min.js?v=20210818200135"></script>

הקוד השני

גוגל – הטבה מס' 2
(כרטיס משפחתי)

<iframe width="685" height="281" style="max-width:100%" src="https://embed.vp4.me/LandingPage,f1adb365-7115-45f8-baf1-916abe78035c,405203.aspx?r=1009" frameborder="0" allowfullscreen class="embediframe" sandbox="allow-same-origin allow-scripts allow-popups allow-forms allow-top-navigation allow-top-navigation-by-user-activation"></iframe><script type="text/javascript" src="https://embed.vp4.me/core/embd.min.js?v=20210818200335"></script>

הקוד השלישי

פייסבוק- הטבה מס' 1
(יום כיף)

<iframe width="685" height="281" style="max-width:100%" src="https://embed.vp4.me/LandingPage,f1adb365-7115-45f8-baf1-916abe78035c,405202.aspx?r=1009" frameborder="0" allowfullscreen class="embediframe" sandbox="allow-same-origin allow-scripts allow-popups allow-forms allow-top-navigation allow-top-navigation-by-user-activation"></iframe><script type="text/javascript" src="https://embed.vp4.me/core/embd.min.js?v=20210818200257"></script>

הקוד הרביעי

פייסבוק – הטבה מס' 2
(כרטיס משפחתי)

<iframe width="685" height="281" style="max-width:100%" src="https://embed.vp4.me/LandingPage,f1adb365-7115-45f8-baf1-916abe78035c,405203.aspx?r=1009" frameborder="0" allowfullscreen class="embediframe" sandbox="allow-same-origin allow-scripts allow-popups allow-forms allow-top-navigation allow-top-navigation-by-user-activation"></iframe><script type="text/javascript" src="https://embed.vp4.me/core/embd.min.js?v=20210818200318"></script>